Maľovanie, natieranie
Exteriéru
Maľovanie a opravy fasád budov , zatepľovanie
Čistenie fasád
Okná, dvere a Zárubne
Nátery plotov a zábradlí
Nátery Drevených konštrukcií
Strechy, podhlady, rímsy a odkvapy
Protikorózne a ochranné nátery
Nátery plechových výrobkov, armatúr, kovových konštrukcií